Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI:

Ünvanı : Akron Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.
Adresi : Kavacık Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. Koç Plaza No: 6 Beykoz/İstanbul
Telefon : 0216 706 5412
Fax : 0216 706 5412
E-mail: akron@akronbilisim.com

1.2- ALICI:

Adı/Soyadı/Ünvanı :
Adresi:

Telefon:
E-mail:
Tc No:

 
MADDE 2- KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.scaph.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Tarih :

{_urunbilgileri_}

Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.
 
Ödeme şekli:
Teslimat adresi:

{_odemetablosu_}

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
 
4.1- ALICI, www.scaph.com.tr internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.
4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI’ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürününün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünler SATICI’nın adresine gönderilir ve ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

            SATICI                                                                                                                                   ALICI

Akron Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri                                                               {_aliciad_} {_alicisoyad_} 

 

Site Sahibi Bilgileri

Sahibi: AKRON ELEKTRONİK TİCARET VE BİLİŞİM HİZM. ANONİM ŞİRKETİ
Adres: KOÇ PLAZA KAVACIK MAH. FSM. CD. BINA NO:6 BEYKOZ /İSTANBUL
Telefon No: +90 216 706 54 21
Ticaret Sicil No: 230020 – 5
Sorumlu Kişi: Emre ÜNAL
e-posta: e.unal@akronbilisim.com
Yukarıda yer alan bilgiler 04.05.2007 tarihli ve 5651 sayılı “Internet Ortaminda Yapilan Yayinlarin Düzenlenmesi ve Bu Yayinlar Yoluyla Işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkinda Kanun” uyarınca gerekli durumlarda iletişim sağlanabilmesi için eklenmiştir. Lütfen gerekli durumlarda kullanınız.

https://scaph.com.tr internet sitesi ve içeriği Akron Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizm. Anonim Şirketi’ne ait olup münhasıran onun tarafından işletilmektedir. Sitemizi ziyaret eden kullanıcılar aşağıda belirtilenleri ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla diğer kullanım şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

http://www. scaph.com.tr internet sitemize erişiminizden veya siteyi kullanmanızdan önce işbu yasal uyarı ve kullanım koşullarını dikkatli okuyunuz. Sitemize erişmekle veya sitemizi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlere bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Bu şartlar ve hükümlere bağlı olmak istememeniz halinde, siteye erişmeyebilir veya siteyi kullanmayabilirsiniz ve böyle bir kullanıma başladı iseniz kullanımı derhal durdurmanız gerekmektedir.

http://www. scaph.com.tr bu yasal uyarı ve kullanım koşulları koşullarında her an tek taraflı olarak değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş yasal uyarı ve kullanım koşulları koşullarının siteye konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Kullanıcılar bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak yasal uyarı ve kullanım koşullarını gözden geçirmeyi kabul etmektedir. Kullanıcıların siteye devam eden erişimleri veya kullanımları değiştirilmiş yasal uyarı ve kullanım koşulları koşullarının kesin olarak kabul edildiği anlamına gelecektir. Bu sitede sunulan bilgilerin iletiminin kolaylaştırılması kaygısıyla, aşağıdaki terimler kullanılabilecektir:

“SCAPH”: Akron Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizm. Anonim Şirketi.
“İNTERNET SİTESİ” veya “SİTE”: http://www. scaph.com.tr internet sitesi
“KULLANICI”: siteyi üye girişi yaparak veya yapmaksızın herhangi bir şekilde kullanan her türlü gerçek ve tüzel kişiyi ifade etmektedir.

1- İşbu yasal uyarı ve kullanım koşullarının amacı, SCAPH ve KULLANICI arasında, internet sitesinin kullanımının tabi olduğu genel koşulları ve hükümleri tanımlamak ve bağlayıcılığını ve yürürlüğünü sağlamaktır.
2- KULLANICI, SCAPH’in
a) bu internet sitesinde yer alan her türlü bilginin doğruluğunu, eksiksiz olduğunu, güvenilirliğini, yeterliliğini ve güncelliğini,
b) işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağını;
c) aksaklıklar kusur ve bozuklukların düzeltileceği,
d) Kullanıcıların ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sürekli bir şekilde ve ayıpsız faaliyette bulunacağı
e) indirilmeye (download) müsait dosyalarının virüslerden, wormlardan, truva atlarından dialer programlarından veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerden arındırılmış olduğunu
hiçbir surette garanti etmediğini kabul eder.

Kullanıcılar, yukarıda anılan hususlar dolayısıyla doğan zararlar sebebiyle SCAPH’dan her ne isim altında olursa olsun herhangi bir talep veya iddiada bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş-çıkışlarının doğruluğu veya herhangi kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakımını ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI’ nın sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı kullanıcının veya üçüncü şahısların uğrayabileceği hiçbir zarardan SCAPH sorumlu değildir.
KULLANICI, işbu İNTERNET SİTESİNİ kullanmakla, bu kullanımından doğan tüm sorumluluğun ve risklerin kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder. İNTERNET SİTESİ yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğruluk, tamlık ve kullanılır lığını değerlendirmek yalnızca KULLANICI ’nın sorumluluğundadır.
İnternetin küresel doğasının farkında olarak KULLANICI, İNTERNET SİTESİNİ kullanırken;
a) Hali hazırda yürürlükte olan ve ileride yürürlüğe girecek her türlü Türkiye Cumhuriyeti mevzuat hükümlerini, uluslararası sözleşmeleri veya diğer herhangi bir devletin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyecektir. Bu sebeple doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk KULLANICI’ya aittir.
b) Ülke çapında veya uluslar arası düzeyde yasalara aykırı, zararlı, tehdit, hakaret, ve sövme içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde kullanıcının hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya imajlar veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyecektir. SCAPH bu gibi ihlallerle ilgili olarak hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmemektedir ve bu ihlallerden doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran KULLANICI’ya aittir.
c) İşbu internet sitesinin sahibi/sahipleri, görevlileri veya host’unu da kapsayan ancak bununla sınırlı olmayarak, herhangi bir kişi veya işletmeyi o kişi veya işletmenin temsilcisiymiş gibi 3. şahıslar nezdinde temsil etmeyecek veya yanıltıcı ve halkın kafasında iltibas yaratabilecek biçimde bu kişi ve işletmeler ile ilgisi olduğunu ifade etmeyecektir.
d) İNTERNET sitesi içeriğine İNTERNET sitesi görevlilerinin veya diğer gerçek veya tüzel kişilerin ilettiği metin, resim, grafik, tescilli markalar, ticari unvanlar ve isimler gibi ve bunlarla sınırlı olmayarak İNTERNET sitesi içeriğine dâhil edilen herhangi bir materyali değiştirmeyecek veya silmeyecektir.
e) Virüsler, truva atları, casus programlar ve dialer programları gibi her türlü kötü amaçlı kodları ve materyalleri yerleştirmeyecek, postalamayacak veya iletmeyecektir.
f) Sitenin iletişim özelliklerini, sitenin kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer kullanıcılarını elde edebilmesini kısıtlayacak veya yok edecek biçimde kullanmayacaktır.
g) Ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiçbir bilgi, yazılım ya da malzeme postalamamak, iletmemek ya da kullanmamak, ticari anlamda haksız rekabete yol açacak davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.
h) Çerçeveleme (framing) veya benzer seyir teknolojilerini kullanarak siteyi kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmeyecek veya başka bir biçimde görüntülemeyecektir.

KULLANICI, SCAPH’ın İNTERNET SİTESİNDEKİ her türlü yorumu, bilgiyi ve verilecek linki denetlemek gibi bir zorunluluğu bulunmadığını baştan kabul etmiştir. Ancak SCAPH, İNTERNET SİTESİNDE, yukarıda sayılan şartlara ve koşullara tamamıyla ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği her tür bilgiyi ve malzemeyi, değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkını ve herhangi bir yasal, idari merciinin talebine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını her zaman saklı tutar.
3- İNTERNET SİTESİ hiçbir durumda aşağıdakilerden sorumlu olmayacaktır:
a) İNTERNET SİTESİ, İNTERNET sitesinin kullanılmasından veya kullanılmamasından, İNTERNET sitesi üzerinden sağlanan veya indirilen (download edilen) herhangi bir işlem, servis, bilgi, veri ve diğer her türlü materyalden veya bu tip bilgi veya dolaylı zararlardan (kar kaybından, işin yarıda kesilmesinden, programların veya bilgilerin kaybından doğan zararlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) İNTERNET SİTESİ veya onun yetkili temsilcileri haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olmayacaktır.
b) İNTERNET SİTESİ, İNTERNET sitesi içindeki hatalar, atlamalar veya diğer kusurlardan ve/veya İNTERNET sitesi yoluyla indirilen (download edilen) materyal veya bilgilerden kaynaklanan herhangi bir talepten sorumlu olmayacaktır.
c) KULLANICI tüm telefon, bilgisayar donanımı, internet ve bilgisayar güvenliği ve siteye erişim ve siteyi kullanım için gerekli her türlü ekipmanın iyi çalışmasından, bakımında güncellenmesinden ve bu ekipmanların her türlü ücretlendirilmesinden, vergilerinden ve her türlü parasal yükümlülüklerinden sorumludur. KULLANICI’ nın bu yükümlülüklere uymamasından dolayı uğrayabileceği her türlü zarardan, her türlü dava ve talepten tamamen KULLANICI sorumludur.
d) KULLANICI, İNTERNET sitesine erişimi ve internet sitesini kullanımı nedeniyle bu yasal uyarı ve kullanım koşullarının herhangi bir maddesini ihlal ederse bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretlerini de dahil olmak üzere, tüm kayıp, harcama zarar ve masraflardan sorumludur. SCAPH hiçbir şekilde bu sayılanlardan sorumlu değildir.
e) Sitenin kullanımı ve tazminatlar ile ilgili hükümleri, İNTERNET SİTESİ çalışanları, temsilcileri, lisansörleri, sponsorları da kendi nam ve hesaplarına kullanıcıya karşı ileri sürebilirler.
f) Hiçbir durumda SCAPH, çalışanları, tedarikçileri veya sitenin kullanımından veya site üzerinden elde edilen herhangi bir veriden kaynaklanan, sözleşmeye dayalı sorumluluk, haksız fiilden doğan tazminat sorumluluğu ile ilgili dava veya başka her türlü dava sıfatıyla, niteliği her ne olursa olsun, doğrudan veya dolaylı her türlü ziyan, olay veya durum veya özellikle mali veya ticari nitelikte olmak üzere her türlü zarardan sorumlu tutulamaz.
g) Sitede yer alan bilgiler, yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca “icap” olarak kabul edilemez olup SCAPH’ı bağlayıcı bir yönü bulunmamaktadır.

4- KULLANICI ile İNTERNET SİTESİ üzerinde bulunan veya İNTERNET sitesi yoluyla kullanıcının ilişki kurduğu herhangi 3. kişi ile olan mal ve hizmetlerin sunumu ve bunların ödenmesi ve teslimi ve diğer herhangi bir hüküm şart garanti ve temsil ile ilgili olarak KULLANICI’nın katılımı, yazışması veya iş ilişkileri ve diğer her türlü ilişkisi yalnızca KULLANICI ile 3. kişi arasındadır. KULLANICI, böyle bir ilişkinin sonucu olarak uğranan herhangi bir kayıp, zarar veya diğer herhangi bir çeşit talepten ve meseleden SCAPH’ın sorumlu olmadığı kabul eder.

5- KULLANICI, internet sitesi üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde İNTERNET SİTESİ VE SCAPH’ın hiçbir kontrolü olmadığı için İNTERNET SİTESİ ve SCAPH’ın linklerin gösterdiği internet sitelerinin veya kaynakların ulaşılabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu internet siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, reklam, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını kabul eder. KULLANICI ayrıca SCAPH ve İNTERNET SİTESİ’nin böyle herhangi bir internet sitesi veya kaynak üzerinde veya bunlar yoluyla elde edilebilen herhangi bir içerik, mal veya hizmete güvenerek veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul eder.

6- İNTERNET SİTESİ aracılığıyla ya da İNTERNET SİTESİ ile bağlantılı olarak sağlanan ya da toplanan kişisel bilgiler, yalnızca SCAPH’ın gizlilik politikası uyarınca kullanılacaktır ve bu kullanım şartları, sitede yayınlandığı şekliyle Gizlilik Politikası’na tabidir. Bu INTERNET SİTESİ, halka açık bir web sitesidir. KULLANICILAR bu internet sitesine gönderdikleri içerikler ile ilgili hiçbir gizlilik hükmü beklentisi içinde olamayacaklarını kabul eder.

7- SCAPH internet sitesinde yer alan tüm içerik; her türlü ses, metin, görüntü, fotoğraf, logo, grafik, imge, şekil, animasyon, çizim, klip, müzik ve video kayıtları, yazılım, program kodları ve bunlarla kısıtlı olmamak üzere her türlü bilgi ve belge, ticari marka ve bunlara bağlı her türlü fikri mülkiyet ve başkaca haklar, SCAPH’a aittir ve Türk Ceza Kanunu ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu başta olmak üzere ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamında hukuki koruma altındadır. Yukarıda sayılan veya sayılanlarla kısıtlı olmamak üzere, bu internet sitesindeki hiçbir içerik SCAPH’ın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanılamaz, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, depolanamaz, kiralanamaz, ödünç verilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, dağıtılamaz, uyarlanamaz, işlenemez, ticari amaçla elde bulundurulamaz, satılmaz ve söz konusu fiiller teşvik edilemez. Kullanıcılar, internet sitesinin sayfalarının yazıcı çıktısını kişisel kullanımı için kâr amacı ve ticari amaç olmaksızın almakta serbesttir. SCAPH’ın isim hakkı ve logosu münhasıran SCAPH’a ait olup hiçbir surette SCAPH’ın yazılı onayı olmadan kullanılamaz, 3. kişi ve kuruluşların kullanımına sunulamaz. Bu internet sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

8- İNTERNET SİTESİ’ nin bu yasal uyarı ve kullanım koşullarının herhangi bir maddesinin uygulanmasını talep etmesindeki eksikliği herhangi bir hüküm veya haktan vazgeçtiği anlamına gelmez. Ne taraflar arasındaki davranış biçimi ne de ticari uygulamalar ve örf ve adetler bu yasal uyarı ve kullanım koşullarının herhangi bir hükmünün değiştirilmesi için – İNTERNET SİTESİ’nin yasal uyarı ve kullanım koşullarını değiştirme hakkı saklı kalmak kaydıyla – herhangi bir rol oynamayacaktır.

9- İNTERNET SİTESİNİ kimliğinizi bildirmeksizin ve sizi ilgilendiren kişisel bilgiler vermeksizin ziyaret edebilirsiniz. Bununla birlikte, SCAPH’ın bazen örneğin tarafınızdan yapılan bir talebe yanıt vermek veya size bir hizmet veya bilgi sunmak ve benzeri amaçlarla sizden bilgiler talep edebilir. Sitemiz aracılığıyla toplanılan veriler SCAPH’a ilaveten seçilen ortakları, iştirakleri ve/veya başvurduğu hizmet sağlayıcılara yöneliktir.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunmak amacıyla SCAPH, Sitemiz üzerindeki gezintileriniz ile ilgili isimsiz veriler toplamaktadır (görüntülenen sayfalar, görüntüleme tarihi ve saati…). SCAPH bu verileri eğilimleri analiz etmek veya istatistikler oluşturmak ve Sitenin hedef kitle ölçümlerini yapmak amacıyla kullanabilir. Bu çerezlerin kaydedilmesini engelleyebileceğinizi bildiririz. Bununla birlikte, çerezleri reddetmeyi seçerseniz, Sitemizin bazı bölümlerine erişemeyebilirsiniz. Tüm veya bazı çerezleri silmeyi seçtiğinizde çerezlerin silinmesi halinde site kullanımının etkileneceğini unutmayın ve çerezleri devre dışı bıraktığınız bilgisayar paylaşılan bir sistemse bu silme işlemi bilgisayarın tüm kullanıcılarını etkileyecektir. İnternet tarayıcınızın Yardım bölümü, Çerez (cookie) ayarlarını yapmanıza yardım edecektir.
Sitemiz, diğer sitelere bağlantılar içerebilir. SCAPH’ın sizin kişisel nitelikteki verilerinizi bu siteler ile paylaşmadığını bildiririz. Sitemizden çıktığınız esnada, üzerinde SCAPH’ın herhangi bir kontrolünün olmadığı ve sorumluluğunu yüklenmediği kişisel nitelikteki verilerin korunması konusunda başka uygulamalara tabi olabileceğinizi size bildiririz.

10- Bu yasal uyarı ve kullanım koşullarından doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde, yasal uyarı ve kullanım koşullarının bütününün veya kısımlarının uygulanmasında veya yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve mevzuatı geçerli olacaktır. Taraflar bunu kayıtsız ve şartsız kabul ederler. Bu yasal uyarı ve kullanım koşullarından doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

Teslimat ve İade Koşulları


GENEL:

Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.
Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.
Satın alınan ürünün satılmasının imkânsızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.
Ön sipariş ürününde(lerinde) , işbu 30 günlük yasal süre ilgili ürüne ait satış sayfasında ilan edilen satış tarihinden itibaren başlayacak olup, işbu satış tarihinde tedarikçi firma kaynaklı gecikmeler yaşanabilir. . Ön sipariş sisteminde, planlanan teslimat süresi, talep toplama, üretim planlama ve sevk süresine bağlı olarak en fazla 10 haftaya kadar uzayabilecektir. Mücbir sebep hallerinde (öngörülemeyen ve önüne geçilemeyen durumlar) teslim süresi işlemeyecektir. İşbu halde SATICI ALICI’yı öncesinde yazılı olarak bilgilendirecektir. Bu halde de ALICI siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresini bekleyerek siparişe konu ürün(lerin) teslim edilmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde, ön sipariş sistemi kullanılarak satın alınan ürünler ile ilgili iade / iptal talepleri, talebin yazılı olarak iletilmesini takip eden 60 gün içinde ürün bedeli alıcıya iade edilir. Taksitle satın alınan ürünlere ait yapılan iptaller, ödeme yapılan kart hesabına tekrar taksitli olarak iade edilmektedir.

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

Satıcının öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

CAYMA HAKKI:

ALICI; ‘’cayma hakkı kullanılamayacak ürünler’’ başlığında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Şirket Unvanı: Akron Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi
E-ticaret site adresi: https://scaph.com.tr
Adresi: Kavacık Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. Koç Plaza No:6 Beykoz/İstanbul
Telefon : (+90 206) 706 54 12
Faks : (+90 206) 706 54 12
E-posta: musteri@scaph.com.tr

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:
Cayma hakkının kullanılması için 7 (yedi) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

  1. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.) iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

İADE KOŞULLARI:

SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
Ön sipariş sistemi kullanılarak satın alınan ürünler ile ilgili iade / iptal talepleri, talebin yazılı olarak iletilmesini takip eden 60 gün içinde ürün bedeli alıcıya iade edilir. Taksitle satın alınan ürünlere ait yapılan iptaller, ödeme yapılan kart hesabına tekrar taksitli olarak iade edilmektedir.
Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.
-Her türlü yazılım ve programlar
-DVD, VCD, CD ve kasetler
-Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.)
-Hür türlü kozmetik ve sağlık ürünleri
-Kişisel kullanıma özel ürünler
-Telefon kontör siparişleri

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, sitede bulunan banka hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.
Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkanlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.
Talepleriniz sipariş sonunda teslimata hazırlanmak üzere işleme alınır. Siparişiniz onaylandıktan sonra en geç 5 (beş) iş günü sonunda kargo firmasına teslim edilir. Stokta bulunmayan ürünler için teslimat süresi 6 – 8 hafta olacaktır. Kargonuzun durumu siparişinizin sonucunda size verilecek kargo takip numarası ile izlenebilir. Sözleşme konusunu oluşturan ürünler SATICI’nın belirleyeceği kargo firması tarafından ALICI’ya teslim edilir. Kargo ücreti ve varsa kargo sigorta ücreti fatura bedeline eklenir. ALICI bu bedelleri ödemeyi de peşinen kabul ve taahhüt eder.
Ödeme işlemi yapıldıktan sonra sözleşme konusu ürünlerin yurtiçi kargoların teslim etme süresi ortalama 1 gün ila 2 hafta sürmektedir.
Ön sipariş sistemi yapılan işlemlerde, teslimat ürüne ait satış sayfasında ilan edilen satış tarihinden itibaren başlayacak olup, işbu satış tarihinde tedarikçi firma kaynaklı gecikmeler yaşanabilir. İşbu halde SATICI ALICI’yı öncesinde yazılı olarak bilgilendirecektir.